Кызматтар

1. Биринчи медициналык жардам

2. Амбулатордук жардам:

- Жалпы текшерүү

- Бейтаптарды дарылоо

- Диагностикалоо

3. Спорттук  иш-чаралары үчүн медициналык кызмат көрсөтүү
4. Өнөкөт оорулуу бейтаптарга көзөмөл жүргүзүү
5. Профилактикалык иш чаралар

Диагностиканын түрлөрү:

- Рентген

- УЗИ

- ЭКГ

- Холтер ЭКГ

- ПЦР изилдөө (COVID-19)

- Гематологиялык изилдөө

- Биохимиялык изилдөө

- Заараны изилдөө

© 2024 Шейит Эрен Бүлбүл Ден-соолук борбору

Лицензия НГМУ №3841 09.03.2021